A Joyful Rhapsody after Retiring from Court 朝罷喜賦

  • Info
  • Transcript
  • Related
A Joyful Rhapsody after Retiring from Court 朝罷喜賦
朝罷喜賦
Yuenan hanwen yanjing wenxian jicheng
VY00002A
Vietnamese
Chữ Hán
Nguyễn Đề (阮偍) (1761-1805)
Hoa trình tiêu khiển tập 華程消遣集
8.233
1795
25 volumes; Shanghai: Fudan daxue chubanshe

朝罷喜賦 元霄十九夕奉引陛辭囬國仍侍宴看戲見燈再扈