Minghua huizhen ce Song Li zhaoqing caizhi xianshou 名畫薈珍 冊 宋厲昭慶採芝獻壽

宋 / Song dynasty
厲昭慶 Li Zhaoqing
Taipei gugong bowu yuan 台北故宫博物院
https://digitalarchive.npm.gov.tw/Painting/Content?pid=14050&Dept=P
Minghua huizhen ce  Song Li zhaoqing caizhi xianshou 名畫薈珍 冊 宋厲昭慶採芝獻壽