Ming Wen jia hua yingzhou xianlu zhou 明文嘉畫瀛洲仙侶 軸

明 / Ming dynasty
Wen jia 文嘉
Taipei gugong bowu yuan 台北故宫博物院
https://digitalarchive.npm.gov.tw/Painting/Content?pid=3329&Dept=P
Ming Wen jia hua yingzhou xianlu zhou 明文嘉畫瀛洲仙侶 軸