Two Poems Respectfully Recorded on the Emperor's Birthday 萬壽圣節㳟紀二首

  • Info
  • Transcript
  • Related
Two Poems Respectfully Recorded on the Emperor's Birthday 萬壽圣節㳟紀二首
萬壽圣節㳟紀二首
Yuenan hanwen yanjing wenxian jicheng
VY00010
Vietnamese
Chữ Hán
Nguyễn Tư Giản (阮思僴) (1822-1890)
Yên thiều thi văn tập 燕轺詩文集
20.119-120
1869
25 volumes; Shanghai: Fudan daxue chubanshe

萬壽圣節㳟紀二首

花渚虹流電繞天衣冠拜舞午門前繞過周洛浮觸

月遠道邁昭皇辨霍年海靜久貼南極外山呼親見地