A Report of December 22nd 1837 道光十七年十二月二十日禀

  • Info
  • Transcript
  • Related
A Report of December 22nd 1837 道光十七年十二月二十日禀
道光十七年十二月二十日禀
Yuenan hanwen yanjing wenxian jicheng
VY00007
Vietnamese
Chữ Hán
Phạm Thế Trung (范世忠) (1761-1845)
Sứ Thanh văn lục 使青文录
14.119
1838
25 volumes; Shanghai: Fudan daxue chubanshe

由礼部堂題達初八日赴同樂園看戲奉領