The Summer Palace 圓明園

  • Info
  • Transcript
  • Related
The Summer Palace 圓明園
圓明園
Yuenan hanwen yanjing wenxian jicheng
VY00004
Vietnamese
Chữ Hán
Phan Huy Chú (潘輝注) (1782-1840.0)
Du Hiên tùng bút 輶軒叢筆
11.159
1826
25 volumes; Shanghai: Fudan daxue chubanshe

使部來時正值上在園上萬壽

日趍拜園殿陪侍筵席遂獲眺覽景致眼曠神怡

從光明正大殿庭禮訖赴同樂看戲入園門後崗

峦重疉松柳陰森行約五十步至御溝津次泛舟

滿兩邉萬樹芴青亭䑓隱現洀阜間景色縹緲舟

行二里許登岸入宮門就在郎筵次侍坐庭前層

樓高聳綺麗奪目百樂迭奏音響遏雲聽戲時屡

奉級賜珍膳嘉殽鴻霑優渥日晚席罷向宮門復

登舟泛溝出園前後陪筵二次每往來舒矚心目