A Record of Attending a Banquet in the Summer Palace 圓明園侍宴紀事

  • Info
  • Transcript
  • Related
A Record of Attending a Banquet in the Summer Palace 圓明園侍宴紀事
圓明園侍宴紀事
Yuenan hanwen yanjing wenxian jicheng
VY00001A
Vietnamese
Chữ Hán
Phan Huy Ích (潘輝益) (1751-1822.0)
Tinh sà kỉ hành 星槎紀行
6.237
1790
25 volumes; Shanghai: Fudan daxue chubanshe

圓明園侍宴紀事

圓明園號西苑。去京城二十里。

二十日。自熱河奉旨先回園明館侍駕。二十九日。奉御到迎候道左。八月初一日。至初十日。連侍宴看戲。四更趨朝。候在朝房。卯刻。奉御寶座。王公大臣。內屬蒙古、青海、回回、哈薩克、喀爯喀諸酋長。外藩安南、朝鮮、緬甸、南掌、台灣生番諸使部。排列侍坐。未刻戲畢。賞賫珍玩外。日三火。賜食。前後二次。賜肉品。中次賜密品。率以為常。浹旬奉御宴筵。聲樂迭奏。時召閣時議事。裁决政機。四方章疏。經奉宸覽批答。次第宣示。又時奉御製詩文。題寫箋帖。無日無之。仰惟聖心運量。頃刻不停。以動敬之寔。享壽康之福。萬古帝王之所未有也。

禁鐘催曉列明堂。縹緲詳雲捧日光。晬表同䀡生仸壽。(皇帝崇尚科典。臣工祝嘏相。多用壽仸活仸等字。)班聯近惹御爐香。九成韶舞諧天樂。三次珍看出上方。丹扆裁幾兼潤藻。欽惟聖德運乾剛。