Qing Xie sui zhigong tu (si ) juan 清謝遂職貢圖(四)卷

清 乾隆 / Qing dynasty
Xie sui 謝遂
Taipei gugong bowu yuan 台北故宫博物院
https://digitalarchive.npm.gov.tw/Painting/Content?pid=1619&Dept=P
Qing Xie sui zhigong tu (si ) juan 清謝遂職貢圖(四)卷