Qinghua xianshan louge wan 青花仙山樓閣碗

明 宣德 / Ming dynasty Xuande period
Anonymous 佚名 (Anonymous)
Taipei gugong bowu yuan 台北故宫博物院
Qinghua xianshan louge wan 青花仙山樓閣碗