Qing Zhang kai Liang derun Zhang weiming hehui qunxian zhushou tuzhou 清張愷梁德潤張維明合繪群仙祝壽圖 軸

清 / Qing dynasty
Zhang Kai Liang Derun Zhang Weiming 張愷 梁德潤 張維明
Taipei gugong bowu yuan 台北故宫博物院
https://digitalarchive.npm.gov.tw/Painting/Content?pid=13658&Dept=P
Qing Zhang kai Liang derun Zhang weiming hehui qunxian zhushou tuzhou 清張愷梁德潤張維明合繪群仙祝壽圖 軸