Qing Qian Hui'an baxian qingshou zhou 清錢慧安八仙慶壽軸

清 光緒 / Qing dynasty Guangxu period
Qian Hui'an 錢慧安
Taipei gugong bowu yuan 台北故宫博物院
https://digitalarchive.npm.gov.tw/Painting/Content?pid=33072&Dept=P
Qing Qian Hui'an baxian qingshou zhou 清錢慧安八仙慶壽軸